องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี :: http://www.raisathon.com
   
   
อบต.ไร่สะท้อน ดำเนินการติดตั้ง QR CODE ของแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 11 มิ.ย. 2563
...
   
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 21 พ.ค. 2563
...
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 1 พ.ค. 2563
...
 
 
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี2561  [ 20 ก.ค. 2561 ]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561  [ 23 ก.ค. 2561 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
 
Sep - 1997
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
   
รับมอบผักจากโครงการ 1 ไร่ คลายวิกฤต ฟื้นชีวิตหลัง COVID-19  
ข่าวกิจกรรม - 16 มิ.ย. 2563
...
   
การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยตำบลไร่สะท้อน
ข่าวกิจกรรม - 10 มิ.ย. 2563
...
   
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันอานันทมหิดล
ข่าวกิจกรรม - 9 มิ.ย. 2563
...

 

 

   
     
   
 
 
 
>> be8f8f9kefje0i4t49yu59ti04gudhd9wir948ty8tf9id0eu4r8gjiokdp098incm Nmghdfkdfhe iefwdkwsfheifoew JameswaT 
โดย  JameswaT วันที่ 26 มิ.ย. 2563 19:34:20 [ 0 / 6 ]
>> Cialis Female Sample lSkignee
โดย  MarkCiz วันที่ 2 ก.พ. 2563 23:44:22 [ 15936 / 37615 ]
>>
โดย  Vickigaste วันที่ 16 ต.ค. 2562 03:04:19 [ 4 / 360 ]
>>
โดย  telcogef วันที่ 21 เม.ย. 2562 21:55:36 [ 1 / 159 ]
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  [ 13 พ.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์