องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี :: http://www.raisathon.com
   
   
จุดสาธิตการคัดแยกขยะ อบต.ไร่สะท้อน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 15 ต.ค. 2562
...
   
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 9 ต.ค. 2561
...
   
การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 15 ส.ค. 2562
...
 
 
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี2561  [ 20 ก.ค. 2561 ]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561  [ 23 ก.ค. 2561 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
 
Oct - 2018
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
   
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่18 ตุลาคม 2562  
ข่าวกิจกรรม - 18 ต.ค. 2562
...
   
พัฒนาเส้นทางสาธารณะ วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
ข่าวกิจกรรม - 11 ต.ค. 2562
...
   
พัฒนาเส้นทางสาธารณะ วันที่ 4 ต.ค.2562  
ข่าวกิจกรรม - 4 ต.ค. 2562
...

 

 

   
     
   
 
 
 
>>  
โดย  Vickigaste วันที่ 16 ต.ค. 2562 03:04:19 [ 0 / 1 ]
>>
โดย  telcogef วันที่ 21 เม.ย. 2562 21:55:36 [ 1 / 55 ]
>> แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ
โดย  pakorn วันที่ 10 ก.พ. 2562 15:29:26 [ 1 / 127 ]
>> bacterial infections vietnam
โดย  cephalexin วันที่ 30 ม.ค. 2562 00:07:59 [ 0 / 80 ]
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  [ 13 พ.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์