องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี :: http://www.raisathon.com
   
   
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 21 พ.ค. 2563
...
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง  
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 1 พ.ค. 2563
...
   
เรื่องการควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 20 เม.ย. 2563
...
 
 
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี2561  [ 20 ก.ค. 2561 ]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561  [ 23 ก.ค. 2561 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561  [ 30 ก.ย. 2561 ]
 
Jun - 2027
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
   
ออกตรวจตลาดนัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19  
ข่าวกิจกรรม - 28 พ.ค. 2563
...
   
กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและครัวเรือน (หมู่บ้านนำร่อง) หมู่ที่ 1  
ข่าวกิจกรรม - 22 พ.ค. 2563
...
   
กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสามัคคีชุมชน การทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
ข่าวกิจกรรม - 20 พ.ค. 2563
...

 

 

   
     
   
 
 
 
>> Cialis Female Sample lSkignee
โดย  MarkCiz วันที่ 2 ก.พ. 2563 23:44:22 [ 3 / 2680 ]
>>
โดย  Vickigaste วันที่ 16 ต.ค. 2562 03:04:19 [ 4 / 351 ]
>>
โดย  telcogef วันที่ 21 เม.ย. 2562 21:55:36 [ 1 / 150 ]
>> แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ
โดย  pakorn วันที่ 10 ก.พ. 2562 15:29:26 [ 1 / 240 ]
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  [ 13 พ.ย. 2558 ]
ดูทั้งหมด
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์