รายละเอียดการจัดการความรู้ KM
 
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง [ 13 พ.ย. 2558 ]


              

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน ประจำปี 2558