ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว   [ 21 พ.ค. 2563 ]

...
     
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง [ 1 พ.ค. 2563 ]

...
     
     
  เรื่องการควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร [ 20 เม.ย. 2563 ]

...
     
     
  อบต.ไร่สะท้อน จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะติดเชื้อ [ 17 เม.ย. 2563 ]

...
     
     
  จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 [ 16 เม.ย. 2563 ]

...
     
     
  ประกาศคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่สะท้อน [ 20 มี.ค. 2563 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | หน้าถัดไป