ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   [ 8 พ.ย. 2562 ]

...
     
     
  แจ้งกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูฝน 2562 และแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/2563   [ 31 ต.ค. 2562 ]

...
     
     
  จุดสาธิตการคัดแยกขยะ อบต.ไร่สะท้อน   [ 15 ต.ค. 2562 ]

...
     
     
  การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 9 ต.ค. 2561 ]

...
     
     
  การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]

...
     
     
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม [ 8 ส.ค. 2562 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | หน้าถัดไป