ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  เรื่อง การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]

...
     
     
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบ OVER RAY สายน้ำตกไร่สะท้อน - สระใหญ่ หมู่ที่ ๔ [ 3 เม.ย. 2561 ]

...
     
     
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบ OVER RAY สายน้ำตกไร่สะท้อน - สระใหญ่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 เม.ย. 2561 ]

...
     
     
  ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]

...
     
     
  แบบรายงาน สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]

...
     
     
  ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | หน้าถัดไป