ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยยื่นซองประมูลซื้อ ครั้งที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ปปช. 07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้้้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 7 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 [ 7 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง หมู่ที่ 7 [ 1 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
  ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง หมู่ที่ 7 [ 1 มิ.ย. 2560 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | หน้าถัดไป