ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกียวกับการจัดซื้ดจัดจ้างปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]

...
     
     
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 ม.ค. 2560 ]

...
     
     
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-กย.2560) [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
  รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
  ผด.5 ปี 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
  ผด.2 ปี 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | หน้าถัดไป