ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]

...
     
     
  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกียวกับการจัดซื้ดจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
  เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกียวกับการจัดซื้ดจัดจ้างปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]

...
     
     
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 5 ม.ค. 2560 ]

...
     
     
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-กย.2560) [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
  รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2560 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | หน้าถัดไป