ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖ [ 15 ต.ค. 2555 ]


...
     
     
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 15 ต.ค. 2555 ]


...
     
     
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 15 ต.ค. 2555 ]


...
     
     
  เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า [ 15 ส.ค. 2555 ]

...
     
     
  ประกศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ฝาง หมู่ที่๗ [ 10 ส.ค. 2555 ]

...
     
     
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านไร่สะท้อน หมู่ ๔ [ 10 ส.ค. 2555 ]

...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | หน้าถัดไป