ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวพัสดุ
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]

...
     
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.ไร่สะท้อน [ 25 พ.ย. 2557 ]

...
     
     
  เพิ่มเติมประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างอบต.ไร่สะท้อน [ 21 พ.ย. 2557 ]

...
     
     
  รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างอบต.ไร่สะท้อน [ 10 พ.ย. 2557 ]

...
     
     
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2557 ]

...
     
     
  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 [ 7 พ.ค. 2557 ]


...
     
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | หน้าถัดไป