ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"  [ 25 พ.ค. 2560 ] - ข่าวกิจกรรม


โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ วัดบ่อบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี