ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลไร่สะท้อน (กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)  [ 21 มิ.ย. 2560 ] - ข่าวกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลไร่สะท้อน (กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปี 2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินการโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน