ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการ “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ประจำปี 2560  [ 28 ส.ค. 2560 ] - ข่าวกิจกรรม


โครงการ “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” ประจำปี 2560 
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) ฝั่งมัธยมศึกษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน