ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน  [ 1 มี.ค. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

ตามโครงการ อบต.สัมพันธ์เสวนาประชาคม

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘

ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน