ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน รอดพ้นความเสี่ยง อุบัติเหตุ อุบัติภัย  [ 8 พ.ค. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายย้อม ศรีแจ้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน รอดพ้นความเสี่ยง อุบัติเหตุ อุบัติภัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลไร่สะท้อน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน