ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
งานป้องกันดำเนินการช่วยเหลือเหตุวาตภัยในพื้นที่ หมู่ทีี่ 7  [ 23 พ.ค. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับแจ้งจากหมู่ 7 เมื่อเวลา 04.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่หมู่ 7 บ้านไร่ฝาง ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นที่สาธารณะที่สร้างประปาของ อบต.ไร่สะท้อน ซึ่งมีต้นไม่ใหญ่ (ต้นจั่น) ประมาณร้อยกว่าปีโค่นล้มทับกำแพงและพืชไร่ของชาวบ้าน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและถ่ายรูปแนบท้าย บันทึกหลักฐาน และในวันที่  23 พฤษภาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ไร่สะท้อน ได้ดำเนินการช่วยเหลือเหตุวาตภัยในพื้นที่ หมู่7 บ้านไร่ฝาง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี