ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ประจำปี 2562  [ 7 มิ.ย. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ประจำปี 2562 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 น.ส.กมลชนก กุลไทย นักวิชาการศึกษา นำโดย นายประทวน บุญเต็มผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง สังกัดอบต. ไร่สะท้อน จัดโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี