ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
การเปิดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่สะท้อน  [ 19 ก.ค. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. การเปิดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่สะท้อน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน​