ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
โครงการ อบรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2562  [ 27 ก.ย. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นายมานพ เทียนภู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลไร่สะท้อน เปิดโครงการ อบรมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่สะท้อน โดย งานพัฒนาชุมชน อบต.ไร่สะท้อน