ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูฝน 2562 และแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/2563  [ 31 ต.ค. 2562 ] - ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแจ้งกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูฝน 2562 และแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/2563
.
เนื่องจากกรมชลประทาน ต้องเร่งรัดงานก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และงานก่อสร้างสะพานคินกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ดังนั้น โครงการฯ จึงขอแจ้งกำหนดปิดการส่งน้ำ ดังนี้
1.) คลองส่งน้ำสายใหญ่1 คลองส่งน้ำสายใหญ่2 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูฝน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
กำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
.
2.) คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 กำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกในฤดูฝน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กำหนดแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
.
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก ขอให้เริ่มต้นการเพาะปลูกให้ตรงกับแผนการส่งน้ำในแต่ละคลอง