ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง และตัดแต่งกิ่งไม้เส้นทางสาธารณะ หมู่ที่ 5,6 และหมู่ 8  [ 13 ธ.ค. 2562 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง อบต.ไร่สะท้อนเข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง และตัดแต่งกิ่งไม้เส้นทางสาธารณะ หมู่ที่ 5,6 และหมู่ 8 เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนชาวตำบลไร่สะท้อน