ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙  [ 25 มี.ค. 2563 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกย้อม ศรีแจ้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. ไร่สะท้อน ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 6 ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี