ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
กิจกรรมจิตอาสาสร้างความสามัคคีชุมชน การทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  [ 20 พ.ค. 2563 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายย้อม ศรีแจ้ นายก อบต.ไร่สะท้อน พร้อมด้วย จ่าเอกเสนอ ศรีถม ปลัด อบต.ไร่สะท้อน จ่าเอกเกรียงไกร เกิดหนู ผอ.รพ.สต.ไร่สะท้อน และพนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไร่สะท้อน อสม.ตำบลไร่สะท้อน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสามัคคีชุมชน การทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และชุมชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน