ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวกิจกรรม
 
กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและครัวเรือน (หมู่บ้านนำร่อง) หมู่ที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ] - ข่าวกิจกรรม


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายกย้อม ศรีแจ้ นายกอบต.ไร่สะท้อน พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไร่สะท้อน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านไร่มะนาว ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและครัวเรือน (หมู่บ้านนำร่อง) โดยเข้าดำเนินการให้คำแนะนำ แจกคู่มือการคัดแยกขยะครัวเรือน ตรวจเช็คขยะในถัง ทำการแยกขยะเพื่อเป็นต้นแบบ พร้อมล้างถังขยะเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการใช้ถังและแยกขยะในครั้งต่อๆไป ณ บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ 1 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี