ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประกวดราคา
 
   
  ปร.4 ถนนลาดยาง สายน้ำตกหนองพลับ-แยกชาโพรง  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
  ปร.5 ถนนลาดยาง สายน้ำตกหนองพลับ-แยกชาโพรง  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
  ปร.6 ถนนลาดยาง สายน้ำตกหนองพลับ-แยกชาโพรง  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง และปปช.01 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายน้ำตกหนองพลับ  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บ้านไร่หัวโลด-เหมืองต้นตาล หมู่ที่ 8  [ 21 ส.ค. 2560 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่ฝาง  [ 14 มิ.ย. 2560 ]
  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3  [ 16 ธ.ค. 2559 ]
  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ  [ 7 พ.ย. 2559 ]
  โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ 8  [ 22 ส.ค. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายบ้านนายดี รุ่งเรือง ถึงบ้านผู้ใหญ่สำเภา บุตรจันทร์ หมู่ที่ 3  [ 22 ส.ค. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ทรงไทย) หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ฝาง  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่มะนาว  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ฝาง  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแก  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 |   ถัดไป>>