ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประกวดราคา
 
   
  โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ทรงไทย) หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ฝาง  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่มะนาว  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ฝาง  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแก  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไร่สะท้อน  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านไร่มะโหรง  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านไร่มะนาว  [ 6 ก.พ. 2558 ]
  สอบราคาจ้างระบบระบายน้ำ บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ ๘ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่ฝาง หมู่ที่ ๗ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ ๓ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ ๓ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ ๑ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ ๑ ต.ไร่สะท้อน  [ 25 พ.ย. 2556 ]
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   ถัดไป>>