ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประกวดราคา
 
   
  โครงการสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสะพานทางเข้าบ้านไร่ใหญ่ หมู่ี่ ๒  [ 4 ก.ย. 2556 ]
  สอบราคาซืื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย  [ 28 ส.ค. 2556 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่สะท้อน (ครั้งที่ ๒)  [ 8 ส.ค. 2556 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๑-๘ ตำบลไร่สะท้อน  [ 8 ส.ค. 2556 ]
  สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล.บ้านไร่มะโหรง หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่สะท้อน (ครั้งที่ ๒)  [ 8 ส.ค. 2556 ]
  สอบราคาซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมหูจับด้านข้าง ๆ ละ ๒ หู สกรีนข้อความข้างถังตามที่ อบต.ไร่สะท้อนกำหนด  [ 24 ก.ค. 2556 ]
  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ ๑  [ 11 ก.ค. 2556 ]
  โครงการปรับปรุงสะพาน คสล. บ้านไร่มะโหรง หมู่ที่ ๒  [ 11 ก.ค. 2556 ]
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ฝาง หมู่ที่ ๗  [ 11 ก.ค. 2556 ]
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่สะท้อน  [ 17 มิ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่สะท้อน  [ 17 มิ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่หัวโลด หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่สะท้อน  [ 17 มิ.ย. 2556 ]
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔ บ้านไร่สะท้อน  [ 22 เม.ย. 2556 ]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มซับเมิสซิเบิล) จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมและพร้อมติดตั้ง  [ 22 ก.พ. 2556 ]
  สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  [ 6 ธ.ค. 2555 ]
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   ถัดไป>>