ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    ข่าวประกวดราคา
 
   
  สอบราคาซื้อถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมหูจับด้านข้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  [ 6 ธ.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555  [ 1 ส.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา สายบ้านหนองพลับ บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๒,๔๑๐ เมตร  [ 12 มี.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  [ 12 มี.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโพธิ์ บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ต.ไร่สะท้อน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร  [ 12 มี.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่มะนาว หมู่ที่ ๑ ต.ไร่สะท้อน  [ 12 มี.ค. 2555 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไร่มะโหรง หมู่ที่ 2  [ 4 ม.ค. 2555 ]
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ฝาง หมู่ที่ ๗  [ 27 ต.ค. 2554 ]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑ ชุด  [ 1 ส.ค. 2554 ]
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ต.ไร่สะท้อน  [ 4 ก.ค. 2554 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไร่หัวโลด หมู่ ๘ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สายบ้านหนองคอกวัว  [ 17 ก.พ. 2554 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  [ 17 ก.พ. 2554 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  [ 17 ก.พ. 2554 ]
  สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำรูปตัวยู บ้านไร่ฝาง หมู่ที่ ๗  [ 17 ก.พ. 2554 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำฯ  [ 17 ม.ค. 2554 ]
  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   ถัดไป>>