ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวภาษี
  ข่าวย้อนหลัง

    รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข่าวพัสดุ
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  [ 30 ก.ย. 2561 ] - ข่าวพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561