รายละเอียดสถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
  กิจกรรมค่ายฯ ณ แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย